Site içi arama

Çocuk Cezaevleri: 'tutsak yok, tutuklu var, işkence yok personel eğitimli"

Şakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde çocuklara yönelik hak ihlallerinin gerçekleştirildiğine dair raporların ardından Adalet Bakanlığı'na, HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Adalet Bakanı'nın cevaplaması için verdiği soru önergesine yanıt geldi: "tutsak yok 'tutuklu' var, işkence yok personelimiz eğitimli"

Toplumda 'taş atan çocuklar' olarak da bilinen 'tutsak', siyasi kürt çocuklarının yaşadığı fiziksel ve cinsel şiddet artarak sürerken, ÇHD İzmir Şubesi tarafından tutulan raporlar sonucu işkence ve kötü muamelenin sistematik hale geldiği ortaya çıkmıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin 2013 Mayıs ayında Şakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde çocuklarla yaptığı görüşmeler ve gözlemlerinin ardından hazırladığı raporun ardından HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, çocukların ve gençlerin maruz kaldığı işkence ile ilgili sorduğu başlıca sorular:

-ÇHD'nin hazırladığı raporun ardından Adalet Bakanlığı'ndan gelen yalanlama hangi bilgilere dayanarak yapıldı?

-Bugüne kadar Şakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde yaşanan işkence olayları ile ilgili Bakanlığınıza ulaşan şikayet sayısı nedir? Ulaşan şikayetler sonucu hakkında soruşturma açılan ve görevinden alınan personeliniz var mıdır?

-Bakanlığınız işkenceyi önlemeye yönelik hangi çalışmaları yapmaktadır?

-Cezaevlerinde tutsaklara verilen ilaçlar nasıl temin edilmekte ve hangi biçimde kullandırılmaktadır?

-Avukatlarca hazırlanan raporun ardından Bakanlığınızca herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

-Çocuk mahpusların maruz kaldığı cinsel ve fiziksel şiddetin önlenmesi için Bakanlığınızca yürütülen bir Çocuk Adalet Sistemi çalışması var mıdır?

Adalet Bakanlığı'nca verilen cevapta değinilen başlıklar:
"Suça sürüklenmiş çocuklar ... özel bakıma, yardıma ve yasal korunmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle, çocuk tutuklu ve hükümlülerin gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak çocuklara özgü yeni kurumlar hizmete açılmış ve açılmaya devam etmektedir. 

2012-2017 Mali Yatırım Programı kapsamında Diyarbakır, Çorlu, Konya, Hatay, Tarsus ve Kayseri illerine çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu, İstanbul, İzmir, Elazığ ve Erzurum illerine ise çocuk eğitimevleri yapımı planlanmıştır. 

Yeni kurumlarda çocuklar, tek başına uyuyabilecekleri, özbakım ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri odalarda kalabilmekte, böylece birbirlerine yönelik istismar olayları asgari seviyeye indirilmektedir.

Bu kurumlarda uygulanan grup liderliği uygulaması ile pedagojik eğitim almış infaz koruma memurları arasından seçilen bir personel, sorumlusu olduğu çocuklara gündelik yaşam becerileri kazandırmakta, eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlamaktadır. Bu görevli zamanının tümünü sorumlu olduğu çocuklar ile birlikte geçirerek, akran zorbalığı gibi çocuklar arasında meydana gelebilecek istismar olaylarının önlenmesi görevini de yerine getirmektedir. "

"Ceza infaz kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutuklular, özgürlüğünden yoksun olmayan her vatandaşın yararlandığı sağlık haklarından ve hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılmakta olup, her türlü muayene ve tedavileri, devletin teminatı altında ve ücretsizdir."

"5275 sayılı kanunun 46. maddesi uyarınca , çocuk hükümlü ve tutuklular için hücreye koyma cezasının söz konusu olmadığı, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere beş güne kadar odaya kapatma cezası verilebildiği, medya kuruluşlarında hücre olarak tabir edilen bu bölümlerde çocukların kapalı vaziyette günlerce, haftalarca tutuldukları yönündeki haberlerin asılsız olduğu...."İlgili Yazı
Çocuklar Neyin Cezasını Çekiyor?


Çekirdek Çocuk

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder