Site içi arama

“Çocuklar Fişleniyor”

Gündem Çocuk Derneği hükümetin aralarında çocukların ve gençlerin de olduğu yurttaşları çeşitli yollarla fişlemeye başladığını duyurdu.
Açıklamada, Gezi Direnişi sürecinde aralarında çocukların da dahil olduğu yüzlerce kişinin gözaltına alındığına ve binlerce kişinin yaralandığına da dikkat çekildi.
“Hükümet; yaşanan olaylarda polisin uyguladığı şiddeti durdurmak ve halkın talebini dinlemek yerine bu olaylara dahil olan aralarında çocukların ve gençlerin de olduğu yurttaşları çeşitli yollarla fişlemeye başladı.”Sürecin başından itibaren hukuka aykırı bir şekilde, gözaltına alınanların fotoğraflarının çekildiğini hatırlatan Gündem Çocuk, hastanelere gelen yaralı direnişçilerin kayıtlarının polise verildiğini de belirtti.
“Şimdiye kadar, hukuka aykırı bir şekilde, sürecin başından itibaren gözaltına alınanların fotoğrafları çekildi. Hangi gerekçeyle çekildiği sorulduğunda ‘savcının talimatı’ olduğu söylendi. Yazılı talimatı istenince ‘sözlü talimat’ dendi.
“Hukuki alt yapısı olmadan, son derece keyfi uygulamalarla kişilerin cep telefonlarına ve dijital aygıtlarına el kondu.Hastanelere gelen yaralı eylemcilerin kayıtları polise verildi.”

Hukuka aykırı uygulama

Gündem Çocuk “Adalet Bakanlığı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün07.06.2013/2409/36004 tarih ve sayılı yazısı ile tüm savcılıklardan, 18 yaş altındakiler de dahil olmak üzere Gezi Parkı eylemlerine katılıp gözaltına alınanların T.C. kimlik numaralarını istediğini” açıkladı.
Bu resmi yazıyla ilgili olarak derhal yürütmeyi durdurma kararı alınmasını istedi.
“18 yaş altındaki çocukların kişisel bilgilerinin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi başta T.C. Anayasası olmak üzere; Çocuk Koruma Kanunu, Adli Sicil Kanunu, Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır.
“Bu yazı ile ifade özgürlüklerini kullanan ve aralarında çocukların da olduğu yurttaşların insan haklarını ihlal eden Adalet Bakanlığı’nın söz konusu resmi yazısıyla ilgili olarak; derhal yürütmeyi durdurma kararının alınmasını (açıkça hukuka aykırı olması sebebiyle) işlemin iptal edilmesini, bu bilgileri isteyen ve veren kişi ve kurumlar hakkında idari ve hukuki işlem başlatılmasını istiyoruz.”

Kamu denetçisi göreve!

Gündem Çocuk devletlerin  yasalar ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca çocuğun insan haklarına saygı gösterme, çocuğun insan haklarını koruma ve geliştirme yükümlülüğünü hatırlatarak açıklamalarının ihbar kabul edilmesini istedi ve kamu denetçisini göreve çağırdı.
“Konuyla ilgili Kadın, Çocuk ve Engelli Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Serpil Çakın’ı ise bu bildiriyi ihbar sayarak üzerine düşen görevi acilen yerine getirmeye çağırıyoruz!” 

Yücel Yöney / bianet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder