Site içi arama

Çocuklar ve Hekimler Hukukun Zor Aracı Değildir!

Değerli basın emekçileri,
Öncelikle Edirne’de meslektaşımız Prof.Dr. Gürcan Altun’un, çocuk haklarının ve meslek etiğinin yargılandığı davada bizleri yalnız bırakmadığınız ve toplumsal farkındalık konusundaki değerli çabalarınız için teşekkür ederiz
Bildiğiniz gibi, 09.05.2013 tarihinde ilk duruşması yapılan dava karar duruşması için 23.05.2013 tarihine ertelenmişti. Bu dava Edirne’de adli tıp uzmanlarının çocuk haklarını ve meslek etiğini savunmak zorunda kaldığı ikinci dava...
Hukuk’un en temel yasası insan ve haklarıdır. “Değerler ve haklar” adalet ve tıp için ayrışamaz. Adli tıp uzmanları da; hastalarının sağlık hakkını önceleyerek, insan haklarını ve çocuk haklarını temel alarak hukuka yardımcı olmak için çalışırlar.
Çocukları zorla muayene etmeyen meslektaşımız Prof.Dr. Gürcan Altun “iyi hekimlik” yaptığı için “görevi ihmal” suçlamasıyla yargılanıyor. 23 Mayıs 2013 tarihinde Edirne’de çocuk hakları, hasta hakları ve hekimlik mesleğinin evrensel ilkeleri hakkında karar verilecek.
Yargı bu oturumda ne karar verirse versin; “iyi hekimlik” değerlerine gönülden bağlı olan biz hekimler, maalesef bu dava nedeniyle insani ve mesleki değerlerin zedelendiğini, çocukların “yüksek yararını” önceleyen tıbbi yaklaşımın zarar gördüğünü düşünüyoruz.
Hekimler mesleki uygulamaları nedeniyle ilk kez yargılanmıyor. Bugüne kadar hekimler, mesleki değerlerini, insan haklarını ve çocuk haklarını savundukları için yargılandıkları davalarda aklandılar. Edirne’de de “iyi hekimlik” değerlerinin bir kez daha aklanacağını düşünüyoruz.
İnsana yapılan saldırıların en travmatik, başa çıkılması en zor olanlarından, “cinsel saldırılar konusunda” yargıyı ve meslektaşlarımızı insanın zararına uygulamalar yapılmadan da deliller elde edilebileceği konusunda yeniden uyarıyoruz. Bu konuda çocukları korumanın geleceğimizin yararına olduğuna inanıyoruz.
Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Türk Tabipleri Birliği olarak; Edirne Barosu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın da birlikteliğiyle; yarınlarda, çocuklar bir kez de yargı ve hekimler nedeniyle örselenmesin diye orada olacağız; katılımınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla.
Adli Tıp Uzmanları Derneği

Türk Tabipleri Birliği
Edirne Tabip Odası

DURUŞMA TARİHİ: 23.05.2012
DURUŞMA SAATİ: 14.00
YER: EDİRNE ADALET SARAYI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder