Site içi arama

Çocuk İstismarı Konusunda Bil(eme)diklerimiz


Çocuk İstismarı Konusunda Bil(eme)diklerimiz:
* Türkiye’nin Google arama motorunda “child porno”(çocuk pornosu) kelimesiyle en çok arama yapılan ülke olduğunu.“Teen” denilen 13-19 yaş grubu cinsel görüntü aramasında da ülkemizin dünya birincisi olduğunu. Bir pedagog, kitabı için yaptığı deneyde 10 yaşında bir kız çocuğu olarak girdiği internetteki sohbet odalarında bir saatte 42 cinsel ilişki teklifi aldığını…
* İnternette dolaşımda bulunan 20 milyar dolayındaki çevrimiçi hareketin, 1.7 milyonu çocuklara ait cinsel istismar ve şiddet öğelerine ev sahipliği yaptığını. Bu tür görüntü ve videoları yayımlanan çocuk sayısının 36,000′i aşkın olduğunu, bu çocukların %42′sinin 7 yaş ve %77′sinin de 9 yaş altında olduğunu, hepsinden de kötüsü ise internette resimleri yayınlanan bu çocukların sadece %1′inin tespit edilebiliyor olmasını…

*Sokaklarda 50 bin çocuk yaşıyor. Bunların yaklaşık 30 bininin cinsel istismara ve tecavüze uğradığını…
*Cezaevindeki suçluların yüzde 84′ünün çocukken istismar edildiklerini
*Son beş yılda ıslahevlerinden ve büyük cezaevlerinin sübyan koğuşlarından adliyeye yansıyan tecavüz vakalarının sayısının 250 olduğunu.. Yatılı pansiyonlu okullarda, çocuk yuvalarında ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda (YİBO) personelin, müdür yardımcılarının, öğretmenlerin ve esnafın cinsel istismarına uğradığı için medyada yer alan ve adliyeye yansıyan olay sayısının ise sadece 200 civarında olduğunu…
*Son on yılda cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı 250 bin civarında. Emniyet Bilişim ve Telekomünikasyon İzleme birimleri 2010 yılında şikâyete dayalı olarak 23 bin porno siteye erişimi kapattı. Bunların 15 binin çocuk pornosu olduğunu…
*Dünyada 2 Milyon Çocuk seks kölesi olduğunu
*İstismar çeşitleri ülkemizde dayak, itme, çarpma, kafasını vurma, çürütme veya sigara söndürme şeklinde olabiliyor. En çok ölüm, kafa travması nedeniyle oluyor. Fiziksel istismarların yüzde 30’unun kafa travması nedeniyle ölümle sonuçlandığını, eğer bir iki çürükle gelen çocukların tanı- teşhis konmazsa daha sonra ölü olarak geldiğini…
*Emniyet birimleri 2009’da 3 milyon,  2011’in sadece ocak ayında 500 bin çocuk pornosu CD’si topladığını
*Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Hizmetler, Emniyet Çocuk Büroları, Adli sicil bültenleri üst üste konulduğunda son 20 yılda aile içinde birinci yakınları ve akrabalarının ensest istismarına uğrayan çocuk sayısının 350 ile 400 bin arasında olduğunu…
*  Töre cinayetleriyle son 20 yılda yakınları tarafından öldürülen yaklaşık 400 çocuğun tamamına yakınının ensest ilişki ya da tecavüz fiillerine maruz kaldıkları için ‘namus hesabına’ gözden çıkarıldığını..
.
* Her üç kız çocuğundan ve her beş erkek çocuktan birinin cinsel istismara maruz kaldığını ve istismarcıların büyük çoğunluğunun sokaktan geçen ve onları şeker verme vaadiyle kandıran yabancılar değil, aile bireyleri ya da çocuğun tanıdığı kişiler olduğunu..
*Yılda 7.000 çocuk tecavüz ve tacize uğradığını…
*TUİK verilerine göre Türkiye’de 2009 yılında sadece 15-19 yaş grubunda 259.000 evli kadın bulunduğunu
* Dört veya daha fazla çocuklu ailelerde, hele de aile bireyleri aynı odada kalıyorsa ve izole yerlerde yaşıyorlarsa, istismar ve ihmalin çok daha fazla yaşandığını…
*Çocuğu istismar eden kişilerin yüzde 80′inin çocuğun ebeveyni ya da çocuğu yakından tanıyan kişiler olduğunu
* Çocuğun evinde istismar ediliyor olma olasılığının, yuvada ya da okulda istismar ediliyor olma ihtimalinden çok daha fazla olduğunu
*Ebeveyni uyuşturucu ya da alkol kullanan her 13 çocuktan birinin düzenli olarak fiziksel istismara maruz kaldığını
*Ebeveynleri alkol ya da uyuşturucu kullanan çocukların istismar edilme riskinin diğer çocuklara oranla iki kat daha fazla olduğunu…
*2008 yılında, her 600 çocuktan birinin fiziksel istismara maruz kaldığını ve istismarcıların yüzde 80′inin ebeveynleri olduğunu
*Her 100.000 çocuktan 2 sinin istismara bağlı yaralanmalardan hayatını kaybettiğini ve bu çocukların yüzde 80 inin 4 yaş ve altında olduğunu
* Her rapor edilen istismar veya ihmal vakasına karşılık, 2 tanesinin rapor edilmediğini
* İhmalin en yaygın çocuk istismarı türü olduğunu ve istismar vakalarının yüzde 78′ini oluşturduğunu
* Her yıl rapor edilen çocuk istismarı vakalarının yüzde 18′inin fiziksel istismar vakası olduğunu
* Her ay en az 100 bebeğin uyuşturucu kullanan anneler tarafından hayata getirildiğini
* İstismar edilen çocukların alkol ve uyuşturucu kullanma oranlarının daha yüksek olduğunu
* Çocukluğunda istismar edilen kişilerin 3 te 1′inin daha sonra kendi çocuklarını da istismar ettiklerini
* Çocuk istismarının din, gelenek, ülke, ırk, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik sınıf ya da kültür farkı gözetmeksizin heryerde yaşandığını
* Her 6 saatte bir Amerika da bir çocuğun ihmal ve istismar nedeniyle hayatını kaybettiğini
* Ergenlik döneminde hamile kalan kızların yüzde 62′sinin ilk hamileliklerinden önce tecavüz, cinsel istismar ya da cinsel saldıraya maruz kaldıklarını
* Cinsel olarak istismar edilen çocukların yüzde 72′sinin istismardan hemen sonra kimseye durumu anlatmadığını ve ancak yüzde 27′sinin daha sonraki zamanlarda biriyle durumu paylaştığını
* Çocuklukta cinsel istismara maruz kalmış kişilerden yüzde 32′sinin yetişkinlik dönemine geldiklerinde bile bu durumu hala kimseye anlatmamış olduklarını...