Site içi arama

Yeni Binyılın Dünya Çocukları Raporu


     Türkiye’nin toplam nüfusu 64.479.000’dir. 18 yaş altı nüfus ise 22.972.000’dir (Toplam nüfusa oranı: %35.6). 5 yaş altı nüfus %10.2’lik oranı ile 6.611.000’dir. Yıllık doğum sayısı 1.4 milyondur. Yıllık ortalama nüfus artış hızı %2’dir. Toplam doğurganlık 2.5’tir. Nüfus artış hızı 1990-1997 döneminde %1.51 oranında gerçekleşmiştir. Doğum oranında genel bir gerileme vardır. Hanehalkı nüfusunun ortalama büyüklüğü 4.3’dür. Türkiye’de toplam doğurganlığın %11’i 15-19 yaş grubundaki kadınlardan kaynaklanmaktadır...
Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi ŞİRİN'in hazırladığı rapora ulaşmak için:

Yeni Binyılın Dünya Çocukları Raporu