Site içi arama

'Çocuk Siyasetçi Melih Gökçek'


Ahmet Hakan'a Açık Mektup

Sayın Ahmet Hakan,

21 Ekim 2013 tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazınızın “Çocuk Siyasetçi: Melih Gökçek” başlıklı kısmı bizi bu mektubu yazmaya yönlendirdi.

Biz, yani Gündem Çocuk Derneği, 2005 yılından beri çocuk hakları ihlallerini önlenmesi ve çocuk haklarının tam olarak yaşama geçmesi için uğraş veren bir örgütüz. Aramızda uzunca süredir alanda doğrudan ya da dolaylı olarak çocuklarla çalışan hukukçular, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimciler, akademisyenler, eğitimciler, gazeteciler,  yayıncılar, mimarlar var.

Derneği kurduğumuzda biliyorduk ki; Türkiye’de çocuk hakları ihlallerinin en önemli sebeplerinden birisi; toplumun, kamu idaresinin ve yasa yapıcıların çarpık çocuk algısıdır. Türkiye’de çocuk, bir yandan çok ‘masum’, henüz şekillenmemiş, sadece korunması ve ileride “istediğimiz gibi” yurttaş olması için şekillenmesi gereken, devlete ve/veya aileye ait bir varlık olarak algılanırken; öte yandan ve aynı anda suçlu, “terörist” ya da sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi “henüz olmamışlığı”ndan kaynaklı hırs sahibi, rekabetçi ya da eksik insan olarak da tanımlanabiliyor. Çocuğu basitçe “hak sahibi bir birey” olarak göremeyip, çoçuğa işine geldiği gibi türlü etiketler yapıştıran bu çarpık ve çelişik algı, aile içi şiddetten tutun çocuk işçiliğine, erken evliliklerden tutun çocukların Terörle Mücadele Yasası’nda yargılanmasına kadar pek çok ağır hak 
ihlalinin ortaya çıkmasına ve cezasız kalmasına yol açan kolektif bir zihinsel arızamızdır.

Halbuki bizim de inandığımız ve yaygınlaşması için çaba gösterdiğimiz çocuk hakları paradigması; temelde çocuğu hak sahibi bir birey olarak, çocukluğu ise kendine has bir var oluş tarzı olarak tanımlar. Çocukluk bireyin kendisi için de toplum için de bir fırsatlar dönemidir ve her çocuk, gelişimsel özellikleri sebebiyle sahip olduğu korunma hakkı yanısıra kendisini ifade etmeye de düşünce üretme ve örgütlenmeye de, uygun araçları yaratıldığında siyaset yapmaya da hakkı olan “en az yetişkinler kadar eşit” bir bireydir.  Bu paradigma gücünü Türkiye’nin de imzaladığı ve dolayısıyla yükümlülük olarak kabul ettiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden alır.

Ancak biliyoruz ki; Türkiye’de çocukların toplumsal yaşama katılma olanakları çok az... Oy hakları olmadığı için genellikle siyasetin de öznesi değil yetişkinlerin çıkarları için kullanılagelen nesnesi konumundalar. Bu dilde de eylemde de böyle.
Ne yazık ki yazınız ve yazınızı okuyan kişilerin yorumları, çocuk hakları ihlallerine temel olan bu algının varlığını kanıtlar ve destekler bir söyleme sahip.
Melih Gökçek gibi çocukluktan hiç payını almamış; insana, doğaya, ağaca, toprağa saygısı olmayan birine “çocuk siyasetçi” demenize, “didişme”nin bir kent yönetme biçimi ve siyaset tarzı olarak kullanılmasını, “didişmekten keyif alarak hayata bağlanma ve enerji toplama”yı da doğal ve çocuklara ait bir özellik gibi sunmanıza itiraz ediyoruz. Bu özellikler çocuklarla, çocuklukla yakından uzaktan ilgili değildir. Olsa olsa mutsuz bir çocukluk geçirmiş mutsuz bir yetişkinin siyaset yapma halidir. Kendisine “çocuk” benzetmesi yaparak Melih Gökçek’i sempatikleştirme ve yaptıklarını mazur gösterme çabanızı çocuklara yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyoruz.
Bir bebekten bir katil yaratan da, Halfetili bir çocuktan bir gecede 3000 ağaca kıyan bir belediye başkanı yaratan da çocuklukla ve çocukluğu ile arası iyi olmayan yetişkinlerin dünyasıdır. Her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu bir birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu yaşadığı bir ülke ve bir dünya için ısrarla mücadele etmemiz gereken şeydir bu.

Sayın Hakan,
Dileriz bu kısa mektubumuzu ve çabamızı anlamaya çalışır, medya aracılığıyla toplumda edinmiş olduğunuz kamuoyunu etkileme gücünü çocuklardan ve çocuk haklarından yana kullanarak, bugünkü yazınızdan ötürü herkesin önünde tüm çocuklardan özür dileyerek toplumda çocuk hakları konusundan olumlu bir dönüşüme katkıda bulunmayı kabul edersiniz.

Bu vesile ile önümüzdeki dönemde bir dizi seçime hazırlanan ülkemizde herkesi ama öncelikle tüm siyasetçileri hem çocukları örnek almaya, hem de onları dikkate almaya ve bir şekilde unuttukları çocukluklarını yeniden keşfetmeye çağırıyoruz.
Katkınız ve çabanız için şimdiden teşekkür ederiz.  

Saygılarımızla,
Gündem Çocuk Derneği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder