Site içi arama

İzmir'de Çocuk Hastalara Yatak Yok!

İzmir'deki kamu ve üniversite hastanelerinde çocuk yoğun bakım yatağı krizi yaşanıyor. Çocuklar için gerekli yoğun bakım yatağı sayısının yetersiz olması, büyük sıkıntıları beraberinde getiriyor. Hastanelerde toplam olarak sadece 48 çocuk yoğun bakım yatağı bulunurken, bu yatağa ihtiyacı olan 951 bin çocuk ise bu imkandan mahrum kalıyor. Bu nedenlerle ağır onkoloji hastaları da hastanelerde boş yatak bulamazken, evlerinde kendi imkanlarıyla tedavilerini sürdürmek zorunda kalıyor. Ege Bölgesi'ndeki illerindeki hastanelerin çocuk yoğun bakım servislerinin yetersizliği de İzmir'deki hastanelerin yoğunluğunu birkaç kat artırıyor.


Yiğit de 1 gün bekledi
Çocuk Yoğun Bakım Servisi bulunan İzmir'deki 4 hastanede boş yatak bulmak imkansızlaşırken, boşalan yataklar da tedaviye ihtiyaç duyan hastalar tarafından bir saat geçmeden doluyor. Yoğun bakım ortamında tedavi olması gereken çocuklar yer bulunamadığı takdirde acil serviste veya erişkin yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmeye çalışılıyor. Kimi çocuk ise ambulansın içerisinde saatlerce hastane hastane dolaşmak zorunda kalıyor. Trafik kazasında kaybettiğimiz meslektaşımız Doğan Öner'in kazada ağır yaralanan oğlu Yiğit Öner (10), tam 1 gün boyunca Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi acil servisinde boş yoğun bakım yatağı beklemişti. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10, Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Cerrahisi Hastanesi 24, DEÜ Hastanesi 6, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi 8 yatak olmak üzere İzmir'deki toplam 48 çocuk yoğun bakım yatağı, ihtiyaca yanıt vermiyor. Çocuk yoğun bakım uzmanları, bu sayının en az iki katına çıkması gerektiğini belirtiyor.
Aynı sıkıntıyı bir umutla hayata bağlanan erişkin onkoloji hastaları yaşıyor. İzmir'deki kamu ve üniversite hastanelerinde onkoloji hasta yatağı sayısı 50'yi geçmiyor. Hastaneler, ağır kanser hastalarına 'Yerimiz yok' derken, hastalar evlerinde kendi imkanlarıyla tedavilerini sürdürmeye çalışıyorlar. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 24, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 11, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 15 erişkin onkoloji yatağı bulunuyor. İzmir'in en büyük hastanelerinden biri olan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise onkoloji yatağı bulunmuyor. Dünya Pediatrik Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tolga Köroğlu, Ege Bölgesi'nde diğer illerden de hasta alan İzmir'deki hastanelerin Çocuk Yoğun Bakım ünitelerinin yatak kapasitelerinin yetersiz kaldığını belirtti.

Evde tedavi sistemi
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu, İzmir'deki ağır onkoloji hastalarının yatarak tedavi edilebileceği hastane bulmakta güçlük çektiğini belirtti. Kanser, alzheimer gibi hastaların pskiyatri, fizik tedavi gibi bütüncül yaklaşımla tedavi edilmesini amaçlayan Ege Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi eski Müdürü Uslu, "Yaşanan yatak sorunun aşılması için evde palyatif bakım tedavisinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Biz konuda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve belediyeler ile işbirliği yapabiliriz" dedi.

Çocuk yoğun bakım yatak ve personel sorununun çözümü için
1) İzmir'in ve çevre illerin Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri'nin kapasiteleri artırılmalı.
2) Yeni ünitelerde yeterli uzman doktor ve hemşire görevlendirilmeli.
3) İzmir'deki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi bulunan hastanelerdeki birimler güçlendirilmeli.

Erişkin onkoloji yatak sorunun çözümü için
1) Kamu ve üniversite hastanelerinin onkoloji yatak kapasiteleri artırılmalı, bakanlık doktor ve hemşire görevlendirmeli.
2) İzmir genelinde ağır onkoloji hastalarının, fizik tedavi, psikiyatri, yara bakımı konularında tedavileri için 'Palyatif Bakım' birimleri oluşturulmalı. Belirli aralıklarla hastalar evinde ziyaret edilerek, tedavileri takip edilmeli.

Neden çocuk yoğun bakım servisi?
Çocuk Yoğun Bakım Servisleri'nde 'Yoğun Bakım Yan Dal' uzmanlığı eğitimi almış Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktorlar görev yapıyor. Serviste görevli yoğun bakım hemşireleri de 'çocuk yoğun bakım tedavisi' konusunda eğitimli ve tecrübeli oluyor. Bu servislerdeki solunum cihazları ve diğer hayat destek cihazları çocukların yaşamsal özelliklerine uygun oluyor. Bu yüzden gelişmiş ülkelerin hepsinde yaşamsal risk taşıyan çocuklar, Çocuk Yoğun Bakım Servisleri'nde tedavi ediliyor.

Çocuk yoğun bakım yatak sayısı: 

DEÜ Hastanesi 6
EÜ Hastanesi 8
Tepecik 10
Behçet Uz 24
Toplam 48

Erişkin onkoloji yatak sayısı:

EÜ Hastanesi 24
DEÜ Hastanesi 11
İzmir. Atatürk. Eğt.Arş.Hast. 15
İzmir Tepecik Eğit. Arş. Hst. 0
Toplam 50Erkan Doğan / Yeni Asır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder